Základné informácie

 • Samosprávny kraj: Košický
 • Okres: Rožňava
 • Región: Horný Gemer
 • Mikroregión: ZRT Dobšiná
 • Prvá písomná zmienka: 1470
 • Nadmorská výška: 349m.n.m
 • Počet obyvateľov: 445
 • Výmera katastra: 1004ha

HENCKOVSKÉ OZNAMY

 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce
 • obec-Henckovce

PO STOPÁCH HISTÓRIE BANÍCTVA NA SLOVENSKU

Slovenská banská a železná cesta
obec-Henckovce

H enckovce ležia na juhovýchodných svahoch Slovenského Rudohoria v údolí rieky Slanej.Obec je obklopená vŕškami zvanými Lučice,Knola,Repiská,Turecká. Nadmorská výška v strede obce je 349 m n.m., v chotári od 340 do 795 m n.m. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1470, keď vznikla osada Hermanháza, známa aj ako Hencsko. Bola poddanskou dedinou Bebekovcov a neskôr Andrássyovcov. I v Henckovciach zanechalo baníctvo svoje stopy. V polovici 19. storočia tu stála vysoká pec. S obcou je späté meno gemerského Jánošíka Michala Vdovčíka, ktorý bol popravený na miestnom námestí. Na tom mieste v súčasnosti nájdete pamätník SNP. Najstaršou historickou pamiatkou v obci je rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých. Postavený bol už v 13. storočí a v 17. storočí bol upravovaný. Výrazne ho upravovali v roku 1900 po veľkom požiari. Evanjelický kostol dokončili koncom 18. storočia v klasicistickom stavebnom slohu. Vedľa neho stojí murovaná zvonica postavená v 19. storočí.


erb-Henckovce

Erb

V červenom poli štítu z jeho spodného okraja, od stehien vyrastajúca strieborná /biela/ postava sv. Štefana, kráľa, so zlatou /žltou/ korunou, držiacim v jeho pravej ruke zlaté /žlté/ ríšske jablko a v ľavej zlaté /žlté/ žezlo zakončené ľaliou. Štít: neskorogotický

vlajka-Henckovce

Vlajka

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), bielej (1/8), žltej (1/8), bielej (1/8) a červenej (4/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Henckovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou H-110/2000.

pečať-Henckovce

Pečať

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z konca 17. storočia. Odtlačok typária z r. 1683 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí /MOL Budapest, V-5: Altenburger Pecsétgyüjteménye/. Na pečati s kruhopisom SIGILLUM PAGI HANCZKO 1683 /Pečať dediny Henckovce 1683/ je síce poškodené, predsa však zreteľne zobrazené znamenie. Tvorí ho postava kráľa /sv. Štefana/ s korunou, v jednej ruke držiaca ríšske jablko s dvojkrížom a v druhej žezlo zakončené ľaliou. Toto isté znamenie z typária z r. 1683, ako i staršie zo 16. storočia, popísal Jozef Novák v knihe Slovenské mestské a obecné erby /Bratislava 1972, s. 164/. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb /červená, modrá, zelená a čierna/ a kovov /zlato a striebro, resp. žltá a biela farba/. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho heraldického prameňa, teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu.

Samosprávny kraj:  Košický
Okres:  Rožňava
Región:  Horný Gemer
Mikroregión:  ZRT Dobšiná
Prvá písomná zmienka:  1470
Nadmorská výška:  349m.n.m
Počet obyvateľov:  445
Výmera katastra:  1004ha

Vznik obce Henckovce je listinou doložený z roku 1470. Vznikla na valaskom práve v polovici 15. storočia. Jej pomenovanie sa pravdepodobne vyvinulo z nemeckého osobného mena Hans, resp. Henc, ktoré sa neskôr poslovenčilo na názov Hencková. V roku 1427 sa spomína obec Hermanovce, ktorá vznikla v 2. polovici 13. storočia. Bola to banícka osada, ktorá koncom 15. storočia splynula s Henckovcami. Obec má podobnú históriu ako susedné sídla v Slanskej doline, čo znamená, že tu dominovalo baníctvo a pastierstvo. Do polovice 16. storočia ovplyvňovali život v obci Bebekovci, po ich vymretí Andrássyovci. Roku 1828 mala obec 53 domov a 409 obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom, uhliarstvom, výrobou šindľov a povozníctvom, v 18. -19. stor. pracovali v miestnych hutách. O rozmachu baníctva počas vlády Andrássyovcov svedčí skutočnosť, že v Henckovciach v roku 1852 postavili vysokú pec. V 20. storočí pec nefungovala a baníci museli za prácou dochádzať do Nižnej Slanej a Rožňavy. V ďalších rokoch baníctvo postupne upadalo až úplne zaniklo.

HISTORICKÉ NÁZVY OBCE
 • 1470-Henckó
 • 1551-Henczkowce
 • 1563-Henczowce
 • 1590-Henczková
 • 1773-Henczkowce
 • 1786-Henczkovze
 • 1808-Henckovce

 • Prvá svetová vojna (28.7.1914 -27.10.1918)

  Aj z Henckoviec padlo niekoľko mužov na bojiskách v 1. svetovej vojne. Pre potrebu vojska rekviroval štát roľníkom obilie a dobytok. Prejavil sa nedostatok potravín. Ženy ich chodili nakupovať pešo do Číža a do Rimavskej Seči. V roku 1917 bola ohromná šuchotá . Nebolo z čoho sušiť seno pre dobytok. Ľudia trhali lístie zo stromov a sušili na zimu. Fajčiari fajčili rôzne listy alebo zemiakovú vňať. Okrem roľníkov boli v obci murári, tesári a baníci. Pretože políčka nezabezpečovali dostatočnú obživu, odchádzali viacerí do Ameriky, Kanady a Belgicka. Mnohí "furmančili". Vozili na vozoch najmä drevo. Chodievali ho predávať do Rožňavy. Na voz naložili dva a pol až tri metre dreva. Na rínku si kúpili za 2 koruny trhový lístok, vyložili tabličku s menom a predávali. Za jeden voz dreva 20 korún. Aj s veľmi chorými utekali do Rožňavy na voze.

 • Obdobie po 1. svetovej vojne

  Po 1. svetovej vojne sa chodilo do školy 8 rokov. Šesť rokov povinne a dva roky bolo opakovanie 3 krát do týždňa nepovinne. Škola bola jednotriedna. Vyučovalo sa po slovensky v jednej miestnosti. Pre veľký počet detí sa muselo chodiť na zmeny. Učiteľom bol Ondrej Mikulík, na ktorého tí starší s vďakou spomínajú. Prváci nosili tabličku, griflík a špongiu. Starší už museli mať perá a zošity. Organizovalo sa veľa výletov do okolia, konali sa veľké majálesy s programom, hralo sa divadlo. Okolo roku 1939 sa previedla prestavba školy na dvojtriednu. Chlapci už ako 13 roční odchádzali do služby ako paholci alebo aj do bane. Dievčence odchádzali slúžiť do domácností ako opatrovateľky detí, pomáhali pri varení, praní alebo sa starali o kŕmenie hydiny a dobytka. Mládež sa po večeroch chodievala učiť tancovať. Učil ich Karol Jakubčák starší. Schádzali sa v Mlyne alebo na Haldni. Na priadky chodievali do Pastýrni alebo do Vantala. Neskôr do Cigrelky. Samozrejme nechýbali rôzne hry a mnohé z nich sa končili aj bitkou mládencov. Medzi také hry patrila hra "Páči sa Ti?" Mládež si posadala v pároch chlapec, dievča a zvolili si polgára, ktorý hru riadil. V ruke držal piestik. Polgár sa pýtal vždy niektorého mládenca: " Páči sa Ti dievča vedľa sediace?" Mládenec mal dve možnosti. Keď sa mu nepáčila, predal ju inému za výmenu, ale keď sa mu páčila alebo spolu chodili a nechcel ju predať, dostal trest. Polgár povedal: "Viním Ťa za páčenie a vymeriavam Ti päť!" Dostal piestikom päť rán. Po vychodení školy staršie dievky prijímali medzi seba mladšie. Každá novicka musela doniesť orechovo-makový koláč "berec" a liter vína. Potom mala právo chodievať s dievkami na prechádzky, na priadky, na bály.Zo spoločenských organizácií medzi vojnami veľmi aktívne pracoval hasičský spolok. Hasiči každú nedeľu nacvičovali nástupy a pohotovosť s ručnou striekačkou.

 • Slovenský štát (14.3.1939 - 22.1.1945)

  V novembri 1938 Rožňava a južné Slovensko pripadli Maďarsku. Hranice viedli medzi Betliarom a Nadabulou. Študenti, ktorí navštevovali meštianku v Rožňave sa museli vrátiť do ľudovej školy. Muži slúžiaci v armáde museli nastúpiť na front 2. svetovej vojny. Henckovce sa stali odrezanými od sveta. Tovar dovážali z Popradu. Dobšiná sa stala okresným mestom. V roku 1941 postavili cestu na Štítnik a ďalej cez Hrádok. Najbližšia nemocnica bola v Levoči. Od roku 1939 v dedine šarapatil brušný týfus až do jari 1941, keď vypukla epidémia. Chorých do Levoče vozil Burger z Dobšinej. Zákernej chorobe podľahli štyria ľudia. Za Slovenského štátu chodili agenti verbovať ľudí na roboty do Maďarska, najmä na sezónne práce na poli. Obec riadil richtár. V správe obce bolo 12 presbyterov. Oznamy po obci hlásil hlásnik u nás volaný polgár. Chodieval s bubnom a oznamy čítal na troch miestach obce. Aj k nám prichádza éra strojov. Na cestách sa čoraz viac objavujú osobné i nákladné autá. Pri mlátení sa prestávajú používať cepy a ručné mláťačky. Nahrádzajú ich benzínové a neskôr elektrické mláťačky. Množstvo namláteného obilia u roľníkov kontroloval komisár. Časť obilia museli roľníci odovzdať na verejné zásobovanie.

 • Obdobie po 2. svetovej vojne

  Rok 1948 znamenal očistku poslancov národných výborov v každej obci. Poslanci za Demokratickú stranu boli nahradení členmi komunistickej strany. Mnohí vedúci predstavitelia Demokratickej strany vstupujú do radov Komunistickej strany. Predsedom miestneho národného výboru sa stal Štafan Ďurán mladší u Majera. Oslavy 1. mája 1948 sa považujú v dejinách osláv nášho okresu za najmohutnejšie oslavy. Naši občania sa osláv v Rožňave zúčastnili v krojoch. Rok 1947 bol krutý k poľnohospodárom. Neurodilo sa obilia ani zeleniny a ovocia. Potraviny sa prideľovali na potravinové lístky. A hoci rok 1948 dal dosť úrody, lístkový systém na potraviny ostal.

Gemerský Jánošík

MCHAL VDOVEC (Dovec, Vdovčík) – gemerský Jánošík

zbojník- Michal Vdovec

Z našej obce pochádzal aj zbojník Michal Vdovec. Situácia hornogemerského poddaného ľudu patriaceho pod panstvo Andrássyovcov bola v tých časoch neutešená, a preto aj jeho dejiny sú neustálym zápasom proti vykorisťovaniu zemepánom. Henckovce podľa rozloženia a povahy chotára začiatkom 19. storočia boli urbárom zaradené do 4. skupiny, čo znamená, že s okolitými obcami mali najmenší a najneúrodnejší chotár. Žili tu poväčšine majitelia drobných poľnohospodárstiev, želiari a pastieri. Rodina Michala Vdovca nevlastnila ani len malé poľnohospodárstvo, preto sa zaoberala poväčšine pastierstvom.Michal Vdovec (ale aj Dovec, Vdovčík) sa narodil vo februári 1803 v obci Henckovce. Pokrstený bol 28. februára 1803 v Nižnej Slanej. Presný dátum jeho narodenia nie je známy, matrika zaznamenala iba dátum krstu. Bol tretím z piatich detí Michala Vdovca a Márie, rod. Antalovej. Vdovcovie dom mal popisné číslo 4 a stál na samom konci dediny pri prašnej ceste, po ktorej hrkotali vozy gemerských furmanov so železnou rudou a drevom do hámrov. V prízemnom dome sa tiesnilo 18 osôb. Vdovcov rodný dom už nie je zachovaný v pôvodnom stave, pretože Henckovce v roku 1900 vyhoreli od základu. Michal Vdovec v detských rokoch pásaval ovce, neskoršie bol honelníkom a valachom na panskom salaši. Spôsob jeho života ho zaradil medzi takých ľudových hrdinov ako bol Juraj Jánošík a Nikola Šuhaj. Každý z nich žil v inom časovom období, ale jedno mali spoločné, že neostávali len jednoduchými protipánskymi zbojníkmi a pomstiteľmi krívd, ale ďaleko presiahli svoj historický význam. Zbojníctvo Michala Vdovca a jeho druhov je predzvesťou revolučného pohybu. V očiach ľudových vrstiev stelesňoval výraz nezlomnej sily a protipánskeho protestu všetkého poddaného ľudu. Preto popri Jánošíkovi, ktorý sa stal hrdinom na celom Slovensku vyrástol na Gemeri nový hrdina -Vdovčík. Trestal neprávosť na chudobnom ľude a bil sa za pravdu.V období tridsiatich rokov 19.storočia sa o zbojníctve na Gemeri hovorí ako o hnutí. Michal Vdovec je označený ako hybná páka tohto hnutia a všetkých zbojníckych skupín pôsobiacich v oblasti Gemera. Z jeho životopisu vyplýva, že bol šikovný, skúsený a odvážny človek. Podarilo sa mu niekoľkokrát ujsť z väzenia. Sympatizovali s ním okolití bačovia, valasi, dokonca mu bol naklonený aj henckovský richtár a samozrejme ľud. Za polapenie Vdovca bola vypísaná odmena.Za živého 50 zlatých a za mŕtveho 25 zlatých. Gemerský ľud si však vážil a cenil svojho hrdinu oveľa viac ako feudálna justícia. Napriek tomu už nebol dlho na slobode. V decembri 1832 ho chytili v Kobeliarove u svojej milej Zuzanky Sabíny. Štatariálny súd v Plešivci ho odsúdil na trest smrti obesením. Michal Vdovec bol pred verejnosťou na výstrahu popravený obesením, medzi obcami Henckovce a Nižná Slaná na takzvanom Pališovom poli, neďaleko svojej rodnej obce Henckovce, tri dni pred Novým rokom 1833. Pod šibenicu ho odprevádzal henckovský farár Pavol Dobšinský – otec známeho zberateľa a spisovateľa ľudových rozprávok Pavla Emanuela Dobšinského. Jeho šibenica tam stála až do roku 1918, kedy ju ľud následkom politických vzbúr a nepokojov sám odstránil.So žiadnym zbojníkom nemala Gemerská stolica tak dlho a tak mnoho dočinenia ako s Michalom Vdovcom. Podľa historických prameňov, obdobie jeho zboja trvalo viac ako 13 rokov.


Na Michala Vdovca sa až do dnešných dní zachovali:
 • Vdovčíkova lebka, ktorú Betliarsky kaštieľ prepožičal obci Vlachovo
 • kyjak, vykresaný z hruškového dreva, ktorý tiež prepožičal Betliarsky kaštieľ obci Vlachovo
 • klobúk – bol u levočského lekárnika Rochlitza, študenta Rosiara a tu sa stopa končí
Michal Vdovec bol v očiach gemerského ľudu hrdinom, ktorý vyjadril svoju nespokojnosť s panskou prítomnosťou a túžbu po lepšom živote.

Rímsko-katolícky kostol


Najstaršou významnou kultúrno-historickou pamiatkou je rímskokatolícky rannogotický jednoloďový Kostol Všetkých svätých. Kostolík svojou polohou dominuje obci, stojí na miernom návrší nad obcou pri cintoríne v kameňom opevnenom areáli. Viditeľný je z hlavnej cesty spájajúcej Rožňavu a Dobšinú. Stavba predstavuje typický gemerský kostolík s obdĺžníkovou loďou i presbytériom, aké sa stavali v období rannej gotiky. Bol postavený v polovici 13. storočia, v 17. storočí bolo upravované presbytérium a postavený kamenný múr okolo celej stavby. Kazateľnica pochádza z konca 18. storočia. Súčasťou múru na severnej strane smerom do obce je aj kamenná zvonica, prepojená dnes s kostolíkom dreveným otvoreným prístreškom. V roku 1900 kostolík vyhorel a následne bol výrazne obnovený. Vzácne olejové maľby (fresky) sa však stali obeťami požiaru. Posledné úpravy boli vykonané v 80. rokoch minulého storočia, kedy bola opravená strecha zvonice. Okolo kostolíka v opevnenom areáli bol pôvodne cintorín. V kronike obce z roku 1933 sa uvádza, že kostol slúžil husitom počas ich výprav na Slovensko ako pozorovacia stanica. Hovorí sa, že dvaja poprední muži z radov husitov sú tu aj pochovaní. Ďalej sa uvádza, že kostol a veža boli dobudované v zvláštnom husitskom slohu, veža z dreva. Počas prenasledovania pre vieru bol kostol evanjelikom násilne odobraný a aj dnes ho vlastnia katolíci. V súčasnosti je stavba v pomerne zlom stave. Vnútorné vybavenie (hlavne kazateľnica) bolo presunuté do kostola v Nižnej Slanej a časť vnútorného vybavenia bola rozkradnutá. Kostolík patrí rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v susednej Gemerskej Polome, ale majiteľ sa o tento kostol absolútne nezaujíma. Opevnený areál je v súčasnosti oplotený a zamknutý a neslúži svojmu účelu. Kto by však mal záujem nazrieť do tejto významnej, i keď schátralej pamiatky, kľúče sa nachádzajú na Obecnom úrade v Henckovciach (kontakt 058/7881263).


Evanjelický kostol


Evanjelici v obci Henckovce boli už v období rekatolizácie súčasťou artikulárneho zboru v Nižnej Slanej, čo im umožnilo udržať si aj v období silnejúcej protireformačnej snahy evanjelickú identitu. Ako hovorí zborová kronika: až v roku 1706 zbor v Henckovciach oslobodil Barón Andrássy od katolíckej fary v Polome a pripojil ho k nižno-slanskému cirkevnému zboru. Evanjelici v Henckovciach si v roku 1798 dokončili svoj vlastný stánok Boží, ktorý bol vystavený v barokovo-klasicistickom štýle. Zaujímavosťou tohto kostola je aj to, že jeho nádherný interiér je pôvodný a je dielom domácich majstrov. Interiér zdobí barokovo-rokokový oltár a kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Neskôr bola vedľa kostola postavená drevená a potom murovaná zvonica. Kostol bol postavený na základe tolerančného patentu bez veže a zvonov. Oltárny obraz maľoval Karol Schablík, bývalý profesor kreslenia na gymnáziu. I samotný organ, ktorý je v súčasnej dobe pred generálnou opravou, je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka a pochádza z obdobia ešte pred stavbou kostola. Organ bol podľa protokolu konventu zo dňa 9. apríla 1822 kúpený za 600 viedenských forintov od Evanjelického zboru v Spišskéj Novej Vsi. Evanjelici v Henckovciach napriek tomu, že boli súčasťou zboru v Nižnej Slanej, dokázali si vystavať a udržať i vlastnú školu, ktorá však v období znárodňovania prešla pod štátnu správu. Radostným okamihom evanjelikov v Henckovciach bolo aj to, že si mohli práve v tomto jubilejnom roku 2008 opraviť vonkajšiu fasádu tohto krásneho kostolíka. Oprava kostola bola zabezpečená z milodarov domácich viery, za pomoci prostriedkov z generálnej podporovne, Košického samosprávneho kraja, ale predovšetkým za pomoci OZ Združenia evanjelických žien v Henckovciach, ktoré sa najviac podieľalo na financovaní opravy kostola.


Čo sa deje v našej škôlke?

V našej materskej škole, s kapacitou 21 detí, sa vštepujú základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života. V súčasnosti ju navštevuje 15 detí. Kolektív zamestnancov sa stará o telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Ich danosti sa rozvíjajú nielen v základnom výchovno-vzdelávacom procese, ale aj nad rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti, čoho sú dôkazom akcie ktoré od septembra prebehli - divadlo v Dobšinej, popoludnie s mamičkami pri výrobe tekvíc, vystúpenie pre starých rodičov, vystúpenie umelcov z Košíc v pásme o hudobných nástrojoch. Celé snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

Responsive image

MENNÝ ZOZNAM ZAMESTNANCOV

 • riaditeľka MŠ -Mgr. Štefánia Lučková
 • učiteľka MŠ -Bc.Monika Liptáková
 • nepedagogický zamestnanec -Dana Nemcová

NAŠE AKTIVITY

Súťaže v rámci vlastného kolektívu (aktivity tvorivosti) – v rámci celého školského roka
 • hry s prírodninami
 • dotváranie tekvíc
 • dekorácia z ovocia a zeleniny
 • tvoríme z papiera (jemná motorika)
 • ozdôbky zo všeličoho
 • rôzne výtvarné techniky
 • kamarátka knižka
 • kto žije v ZOO
Škola – zákonný zástupca – dieťa
tvorivé posedenia
 • -jeseň – vyrezávanie tekvíc, výrobky z prírodnín
 • -zima – vianočná besiedka, stavanie snehuliakov, sánkovačka
 • -jar - ideme do rozprávky (kultúrne vystúpenie - Deň matiek)
 • tvoríme z papiera (jemná motorika)
 • -leto – MDD (v spolupráci s rodičmi a obcou – rôzne súťaže pre deti)
Iné aktivity
 • Čo mi chutí – týždeň zdravej výživy
 • Otvor očká, obdivuj, poznávaj, chráň – jesenná a jarná vychádzka do prírody
 • Naša planéta – Deň zeme
 • Deti sveta – MDD
 • Lúčime sa škôlka – odovzdávanie osvedčení, posedenie s rodičmi (rozlúčka s predškolákmi)

DOKUMENTY

 • pdf  Aktualizačné vzdelávanie- Rozprávka a príbeh v edukácií MŠ
 • pdf  Aktualizačné vzdelávanie - Dramatické techniky v MŠ
 • pdf  Vnútorný poriadok materskej školy
 • pdf  Prevádzkový poriadok materskej školy
 • pdf  Školský vzdelávací program materskej školy na školský rok 2020/2021
 • pdf  Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti materskej školy školský rok 2020/2021

FOTOGALÉRIA

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

7 Máj

Turistický výstup Lúšice

Stalo sa už tradíciou, že prvá májová sobota v mesiaci patrí turistickému výstupu na Lúšice. Tento výstup organizuje obec Henckovce v spolupráci so športovým klubom Henckovce. Táto turistická akcia má už svoj zápis aj v celookresnom kalendári turistických výstupov a stretnutí turistov Gemera. Výstup po hlavnej trase trvá približne 2 hodiny. Najvyššie položené miesto kopca Lúšice leží v nadmorskej výške 866,6 m n. m., kde sa nachádza aj turistická chata Kováčová. Každoročne sa tu koná zápis do kroniky výstupu na Lúšice. Záujemcovia si môžu zakúpiť účastnícky list výstupu a odznak výstupu. Organizátori výstupu pripravujú pre turistov rôzne súťaže.

Fotogaléria
8 Máj

Deň matiek

Druhá májová nedeľa je každoročne venovaná Dňu matiek. Tento sviatok si obyvatelia obce pripomínajú kultúrnym programom v miestnom kultúrnom dome.

Fotogaléria
29 August

Oslavy Slovenského národného povstania

Aj naša obec si pravidelne pripomína pietnym aktom kladenia vencov pri pamätnej tabuli na kultúrnom dome a pri pamätníku na Pališove výročie SNP, ktoré tvorí vrcholnú etapu národno-oslobodzovacieho hnutia slovenského národa. Zúčastňujú sa ho účastníci SNP, ako aj pozostalí po účastníkoch odboja i členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Henckovciach a zástupcovia miestnej samosprávy. Všetkým tým, ktorí nechali svoje životy na bojiskách SNP alebo sa dnešných dní nedožili, patrí naša hlboká úcta, naše srdečné poďakovanie. Pri pamätníku na Pališove sa pietny akt uskutočňuje spoločne so zástupcami obce Nižná Slaná.

Fotogaléria
9 Október

Mesiac úcty k starším

V rámci Mesiaca úcty k starším sa v kultúrnom dome uskutočňujú oslavy na počesť našich starších spoluobčanov. Aj týmto spôsobom im chceme pripomenúť, že na nich nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú vykonali. Obec i naďalej ráta s ich účasťou, cennými radami a pomocou.

Fotogaléria
27 December

Vianočný stolnotenisový turnaj

Obec pravidelne usporadúva Vianočný stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce.

Fotogaléria
STAROSTKA OBCE

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 • Komisia finančná –predseda Ing.Tibor Krčmár
 • členovia - Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.Erika Jancová,Ing. Mgr.Ľuboslava Kroupová
 • Komisia pre kultúru, mládež, šport a školstvo -predseda Mgr.Jana Hudáková
 • členovia - Slavomír Fafrák, Mgr. Erika Jancová, Bc.Denisa Revajová
 • Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností –predseda Ing. Mgr.Ľuboslava Kroupová
 • členovia - Ing.Ivana Fafráková, Mgr.Jana Hudáková, Mgr.Erika Jancová, Ing.Tibor Krčmár
 • Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funckií verejných funkcionárov –predseda Mgr. Erika Jancová
 • členovia - Mgr.Jana Hudáková, Ing.Tibor Krčmár
DOKUMENTY SAMOSPRÁVY
Typ dokumentu Mesiac
Predmet činosti Rok
Dodávatel    
Typ Dodávatel Popis Rok Mesiac Stiahni

Spoločenská kronika na stránkách obce Henckovce slúži všetkým občanom obce. Vaše radostné ale i bohužial smútočné oznámenia budú zverejnené textovou správou a pripadne fotografiou s nou súvisiacou.Textové podklady aj s fotografiou prosim pošlite formou e-mailu na adresu obce. Služba je pre občanov obce Henckovce poskytovaná zdarma.

Spoločenská kronika na stránkách obce Henckovce slúži všetkým občanom obce. Vaše radostné ale i bohužial smútočné oznámenia budú zverejnené textovou správou a pripadne fotografiou s nou súvisiacou.Textové podklady aj s fotografiou prosim pošlite formou e-mailu na adresu obce. Služba je pre občanov obce Henckovce poskytovaná zdarma.


ADRESA

Obec Henckovce č.60
049 23 Nižná Slaná
starostahenckovce@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok - Piatok 7:30 do 15:30

TELEFÓN

+421 58 788 12 63

Napíšte nám.