evanjelicky kostol
evanjelicky kostol
evanjelicky kostol

Evanjelici v obci Henckovce boli už v období rekatolizácie súčasťou artikulárneho zboru v Nižnej Slanej, čo im umožnilo udržať si aj v období silnejúcej protireformačnej snahy evanjelickú identitu. Ako hovorí zborová kronika: až v roku 1706 zbor v Henckovciach oslobodil Barón Andrássy od katolíckej fary v Polome a pripojil ho k nižno-slanskému cirkevnému zboru. Evanjelici v Henckovciach si v roku 1798 dokončili svoj vlastný stánok Boží, ktorý bol vystavený v barokovo-klasicistickom štýle.

Zaujímavosťou tohto kostola je aj to, že jeho nádherný interiér je pôvodný a je dielom domácich majstrov. Interiér zdobí barokovo-rokokový oltár a kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Neskôr bola vedľa kostola postavená drevená a potom murovaná zvonica. Kostol bol postavený na základe tolerančného patentu bez veže a zvonov. Oltárny obraz maľoval Karol Schablík, bývalý profesor kreslenia na gymnáziu. I samotný organ, ktorý je v súčasnej dobe pred generálnou opravou, je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka a pochádza z obdobia ešte pred stavbou kostola. Organ bol podľa protokolu konventu zo dňa 9. apríla 1822 kúpený za 600 viedenských forintov od Evanjelického zboru v Spišskéj Novej Vsi. Evanjelici v Henckovciach napriek tomu, že boli súčasťou zboru v Nižnej Slanej, dokázali si vystavať a udržať i vlastnú školu, ktorá však v období znárodňovania prešla pod štátnu správu.

Radostným okamihom evanjelikov v Henckovciach bolo aj to, že si mohli práve v tomto jubilejnom roku 2008 opraviť vonkajšiu fasádu tohto krásneho kostolíka. Oprava kostola bola zabezpečená z milodarov domácich viery, za pomoci prostriedkov z generálnej podporovne, Košického samosprávneho kraja, ale predovšetkým za pomoci OZ Združenia evanjelických žien v Henckovciach, ktoré sa najviac podieľalo na financovaní opravy kostola.

KOSTOL
Dokončený r.1706
ORGAN
    Kúpený r.1822

Obnova vzácneho historického nástroja v kostole Henckovce

Veríme a dúfame, že ďalšie kroky k obnove tohto organu povedú k tomu, aby sa v našom krásnom malebnom tolerančnom chráme Božom v Henckovciach znova rozozvučali tóny tohto vzácneho hudobného nástroja.

Mgr. Miroslav Maťo